26 C
Cần Thơ
22 Tháng Bảy, 2024

THÔNG BÁO : V/v. Bầu cử Hội đồng Mục vụ Giáo xư nhiệm kỳ 2022-2026

GIÁO XỨ RẠCH SÚC

THÔNG BÁO

V/v. Bầu cử Hội đồng Mục vụ Giáo xứ nhiệm kỳ 2022-2026

Theo chương trình và theo Quy chế HĐMVGX của Giáo phận Cần Thơ, HĐMVGX nhiệm kỳ 2018-2022 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 11.2022; Sau khi đã họp Hội đồng Mục vụ Giáo xứ để bàn bạc về kế hoạch và chương trình sắp tới;

Cha sở Giáo xứ Rạch Súc quyết định :

  1. Thành lập Ban Bầu Cử HĐMVGX nhiệm kỳ 2022-2026, gồm :

– Trưởng Ban : Cha sở Phêrô

– Các uỷ viên : 6 thành viên trong Ban Thường Vụ HĐMVGX nhiệm kỳ 2018-2022

  1. Chương trình :

2.1. Thứ Tư ngày 14.09.2022 : Họp Ban Bầu Cử để lên chương trình – kế hoạch Bầu cử.

2.2. Chúa nhật ngày 18.9.2022 : Giới thiệu Ứng Viên :

– Mỗi gia đình Công giáo : giới thiệu một (1) ứng viên để Bầu vào Ban Thường Vụ và một (1) ứng viên để Bầu vào Ban trị sự Khu của mình (theo mẫu được gởi đến từng gia đình do các Trưởng Khu gởi).

– Mỗi thành viên trong Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2018-2022 : giới thiệu sáu (6) ứng viên để Bầu vào Ban Thường Vụ mới

– Mỗi Ban trị sự Khu nhiệm kỳ 2018-2022 : giới thiệu ba (3) ứng viên để Bầu vào Ban Thường Vụ mới và ba (3) ứng viên để Bầu vào Ban trị sự Khu.

– Mỗi Hội đoàn : giới thiệu ba (3) ứng viên để Bầu vào Ban Thường Vụ mới và ba (3) ứng viên để Bầu vào Điều hành của Hội đoàn của mình.

– Cha sở : giới thiệu sáu (6) ứng viên để Bầu vào Ban Thường Vụ mới, ba (3) ứng viên để Bầu vào Ban trị sự Khu và ba (3) ứng viên để Bầu vào Điều hành của từng Hội đoàn.

2.3. Chúa nhật ngày 25.9.2022 : Tổng kết danh sách các Ứng viên

Các Trưởng Khu : đến các gia đình để xin nhận lại Phiếu giới thiệu / Sau đó nộp lại cho Ban Bầu Cử.

2.4. Chúa nhật 02.10.2022 : Lập danh sách các Ứng viên

Ban Bầu Cử dựa vào sự giới thiệu của mọi thành phần Dân Chúa để tiến hành lập Danh sách các Ứng Viên :

+ 10 Ứng viên để Bầu vào Ban Thường Vụ HĐMVGX

+ 5 Ứng viên để bầu vào Ban trị sự của từng Khu

+ 5 Ứng viên để bầu vào ban điều hành của từng Hội đoàn

2.5. Chúa nhật ngày 09.10.2022 : công bố các Ứng Viên và gởi phiếu Bầu cử về các gia đình / các Hội đoàn / Các Khu… / phổ biến thể lệ Bầu cử

2.6. Chúa nhật 16.10.2022 : BẦU CỬ

2.7. Thứ Tư ngày 26.10.2022 : Họp mặt Ban Thường Vụ cũ và mới à phân công chức danh.

2.8. Chúa Nhật 30.10.2022 : Nộp danh sách Ban Thường vụ mới lên Giáo phận.

Bài viết liên quan

CHÚ XE ÔM

Vũ Văn Hài

THÔNG BÁO CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN CẦN THƠ

Vũ Văn Hài

NHÀ VUA VÀ ĐÔI CHÂN ĐAU

Vũ Văn Hài