27 Tháng Ba, 2023

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – C

MỤC VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – C

Tin Mừng (Luca 16,1-13)

1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông.2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: “Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!3 Người quản gia liền nghĩ bụng: “Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi.4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ! 5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: “Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?6 Người ấy đáp: “Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.7 Rồi anh ta hỏi người khác: “Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: “Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi. 8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. 9 “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? 13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

Tìm hiểu

– Bài đọc I : Ngôn sứ Amos nặng lời khiển trách những kẻ giàu có bóc lột người nghèo.

– Tin Mừng : Qua dụ ngôn “người quản lý bất trung”, Chúa Giêsu khuyên hãy dùng tiền của vật chất để mua lấy tình nghĩa.

Suy niệm

Chúng ta ai nấy đều có một thời gian rất ngắn ngủi ở trần gian này. Tất cả những gì ta đang có trong tay, dù là tinh thần hay vật chất, đều không phải là của ta, mà chỉ để ta quản lý một thời gian thôi. Chỉ những gì ta có được ở đời sau, mới là của ta đích thật, nó sẽ ở với ta mãi mãi. Tuy nhiên, một điều rất lạ lùng và hết sức đáng mừng là ta có thể dùng những thứ giả tạm chóng qua mà ta đang quản lý ở đời này để tạo nên của cải đích thực và vĩnh cửu cho ta ở đời sau. Vì thế, xét về mặt này, hoàn cảnh của ta giống như hoàn cảnh của viên quản lý trong dụ ngôn của Chúa Giêsu. Vậy thì dại gì ta cứ giữ khư khư lấy những của giả tạm đó cho mình, mà không lợi dụng thời gian quản lý quí báu những của cải ấy để mua sắm lấy Nước Trời, tức hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu của mình. Vì thế, những kẻ chỉ lo làm giàu ở đời này mà không màng đến việc lo liệu cho hạnh phúc đời sau, thì đúng là bỏ mất những cơ hội hết sức quí báu. Người quản lý trong dụ ngôn đã dùng tiền mà mình đang quản lý để làm ơn cho người này người nọ, nhờ đó khi không còn quản lý nữa, ông vẫn được người khác quí trọng, tiếp đón, hậu đãi. Chúa Giêsu khuyên chúng ta cũng nên «dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu». Nghĩa là hãy dùng những của cải tạm bợ – tinh thần cũng như vật chất – mà Chúa trao cho ta quản lý, để sắm lấy những của cải vĩnh viễn trên trời. Cụ thể là chúng ta biết sử dụng những của cải trần gian và tài năng Chúa ban để mang lại hạnh phúc cho tha nhân, cho họ đạo, cho quê hương, cho Giáo Hội… Nhờ thế, ta có một kho tàng vĩnh cửu không thể hư mất ở trên trời. Khi thực hiện những điều này, chẳng phải là ta đã «đổi giấy lấy tiền», «đổi đồ giả lấy đồ thật» sao?

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con xin chọn Chúa là tất cả của cuộc sống con. Xin cho con chỉ biết làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Amen.

Bài viết liên quan

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN TIN MỪNG

Admin

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN – B – KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Vũ Văn Hài

THÔNG BÁO : HÀNH HƯƠNG NỘI TÂM KÍNH ĐỨC MẸ FATIMA RẠCH SÚC – NGÀY 13.09.2021

Vũ Văn Hài