31 C
Cần Thơ
22 Tháng Một, 2023

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH

MỤC VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH

Lời Chúa (Mt 2,1-12)

1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.” 7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Tìm hiểu

–  Bài đọc I: “Hỡi Giêrusalem hãy tỏa sáng, các dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi”

–  Tin Mừng: “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài ở phương Đông và chúng tôi đến triều bái Ngài”.

–  Bài đọc II: “Nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự… trong Chúa Giêsu Kitô”

Suy niệm

Việc nhận ra Chúa hiện diện là bước khởi đầu căn bản cho hành trình gặp gỡ Người. Công việc còn lại là biết buông bỏ những bám víu, buông bỏ những toan tính, buông bỏ những níu kéo để thanh thản tiến bước trên hành trình gặp gỡ Đấng Cứu Thế. Hành trình này đầy chông gai và nhiều khó khăn, như khi những dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa dường như mất dạng, nên đòi phải có lòng kiên trì và can đảm, tin yêu và phó thác.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận ra những dấu chỉ về sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời và trong thế giới hôm nay. Xin giúp con biết dâng cho Ngài cuộc đời của con và đón nhận Ngài như là kho tàng qúy giá. Amen.

Thực hành

Tôi tìm gặp Chúa qua những cuộc tiếp xúc với tha nhân mỗi ngày.

Bài viết liên quan

LÝ DO MẸ TÊRÊXA MỖI NGÀY DÀNH MỘT GIỜ CHẦU TRƯỚC CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ

Vũ Văn Hài

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN – C – KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Vũ Văn Hài

TỜ DI CHÚC KHÔNG NGỜ

Vũ Văn Hài