25 C
Cần Thơ
23 Tháng Một, 2023

GIÁO HUẤN SỐ 6 : PHỤNG VỤ LÀ GÌ ?

GIÁO HUẤN SỐ 6

PHỤNG VỤ LÀ GÌ ?

H. Phụng vụ là gì ?

T. Phụng vụ là việc Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Ki-tô, để “ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người”.

Giải thích

Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta là thành viên của Hội Thánh, là tư tế của Thiên Chúa. Hằng ngày, Hội Thánh cử hành phụng vụ Lời Chúa và Thánh Thể, là cùng nhau đọc lại những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện trong công trình sáng tạo và cứu chuộc của Chúa Ki-tô. Như vậy, trong phụng vụ, điều chính yếu là Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Vượt Qua, tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Ki-tô. Đây chính là việc tôn vinh Thiên Chúa cách tốt đẹp nhất của Hội Thánh. Qua việc tôn vinh và chúc tụng của Hội Thánh, ơn cứu độ sẽ được ban cho toàn thế giới.

Lời cầu nguyện trong Kinh Tiền Tụng chung IV đã nói rõ điều đó : “Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con”.

Bài viết liên quan

Ngày 26 tháng 7 – THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA

Vũ Văn Hài

Ngày 11 Tháng Tám : Thánh Clara Ðồng Trinh (1194-1253)

Vũ Văn Hài

Ngày 27 Tháng Tám : Thánh Monica (332-387)

Vũ Văn Hài