26 C
Cần Thơ
22 Tháng Bảy, 2024

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY – C

MỤC VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY – C

TIN MỪNG (Lc 15,1-3.11-32)

1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng.2 Những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.”3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: 11 Rồi Đức Giêsu nói tiếp: “Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: “Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. 14 “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. 21 Bấy giờ người con nói rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. ..22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. 25 “Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27 Người ấy trả lời: “Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả lời cha: “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng! 31 “Nhưng người cha nói với anh ta: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.”

Tìm hiểu

Duy có Tin Mừng theo thánh Luca tường thuật lại hoàn cảnh khi đó Chúa Giêsu giảng dụ ngôn “người con hoang đàng”. Chúa Kitô đã mời gọi các môn đệ phải có lòng nhân lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành.

Suy niệm

Sứ điệp được gởi tới từ trang Tin Mừng hôm nay thật rõ ràng: chúng ta hãy đón nhận Bí Tích Giao Hòa trong cách thế của sự “vượt qua”. Vượt qua mặc cảm tội lỗi. Vượt qua những rào cản của định kiến. Vượt qua những chướng ngại khiến chúng ta không dám quay về với Thiên Chúa Tình Yêu. Chúng ta cũng phải can đảm như “đứa con hoang đàng” để tự nhận ra tình trạng tồi tệ của mình, nhận ra tình yêu vô bờ của Thiên Chúa, nhận ra con đường quay về là con đường tốt nhất để được phục hồi phẩm giá… và quyết tâm từ bỏ những ràng buộc hiện tại mà thật tâm trở về sống trong tình yêu thương của Cha nhân lành.

Cuối cùng, như thái độ của người cha gợi ý với người con cả, chúng ta cũng được Cha trên trời mời gọi mở rộng tấm lòng để đón nhận tha nhân, thông cảm và giúp họ trở về với Chúa trong Mùa Chay Thánh này. Chỉ có như thế, chúng ta mới thực sự sống trọn vẹn ý nghĩa của Đại Lễ Vượt Qua, vượt qua tội lỗi, sự dữ và sự chết để sống trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa.

Cầu nguyện

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau… Nơi đây ân huệ Chúa ban, chính là sự sống chứa chan muôn đời. Amen.

Thực hành

Trong nhà thờ, tôi tham dự tất cả những nghi thức và những buổi cử hành với thái độ yêu thương và đón nhận tha nhân, không loại trừ bất cứ một người nào.

Thơ Tin Mừng

Đứa con phung phá trở về

Cha già mừng rỡ giết bê ăn mừng

Dụ ngôn cảm động quá chừng

Nói lên lòng Chúa vô cùng thương ta

Bài viết liên quan

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ RẠCH SÚC : Thứ Bảy, ngày 13.08.2022

Vũ Văn Hài

LÒNG BIẾT ƠN và TÌNH THƯƠNG

Vũ Văn Hài

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – C

Vũ Văn Hài