26 C
Cần Thơ
22 Tháng Bảy, 2024

MỤC VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN – C

Lời Chúa (Luca 15,1-32)

1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: 4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. 8 “Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” 11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp: “Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: “Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. 14 “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. 21 Bấy giờ người con nói rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa.22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. 25 “Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27 Người ấy trả lời: “Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả lời cha: “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng! 31 “Nhưng người cha nói với anh ta: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.”

Tìm hiểu

Bài đọc I: Thiên Chúa nhân từ tha thứ cho dân Israel đã thờ tượng con bê vàng. Tin Mừng: 3 dụ ngôn về lòng nhân từ của Thiên Chúa: con chiên lạc, đồng tiền mất và đứa con đi hoang. Bài đọc II: Thánh Phaolô tạ ơn Thiên Chúa vì lòng nhân từ thương xót của Ngài.

Suy niệm

Từ chìa khóa của bài Tin Mừng hôm nay chính là lòng thuơng xót của người cha. Và chủ đề lòng thương xót có thể được xem là chủ đề chính yếu trong Tin Mừng theo thánh Luca. Tin Mừng của lòng xót thương. Những dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến với một sự thật là Thiên Chúa không phải là một vị thần chuyên chăm chăm tìm lỗi để trừng phạt nhân loại mà chính là người cha giàu lòng xót thương. Thiên Chúa mời gọi chúng ta quay về vời Người để sống tâm tình của người con hiếu thảo. Bởi lẽ khi chúng ta rời xa Cha, chúng ta tự đánh mất phẩm giá của mình, cắt đứt mối dây hiệp thông với Cha và với những anh chị em khác. Ước chi mỗi người chúng ta nhận ra được khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa và rồi đến lượt mình, chúng ta cũng biết diễn tả khuôn mặt giàu lòng thương xót và rất mực dịu dàng của Cha chúng ta trong từng ngày sống của mình.

Cầu nguyện

Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin cho con biết tín thác vào tình yêu tha thứ của Cha, để con mau mắn trở về mỗi khi con lạc lối. Xin cho con biết diễn tả tình yêu tha thứ của Cha trong cuộc sống bao dung của mình. Amen.

Bài viết liên quan

NGƯỜI TRẺ CÁCH LY – KHÔNG CÁCH LÒNG

Vũ Văn Hài

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – C

Vũ Văn Hài

Mục vụ Lời Chúa : Chúa nhật 23 Thường Niên – B

Vũ Văn Hài