28 C
Cần Thơ
9 Tháng Sáu, 2023

TIN VỀ NHÀ CHA : Bà Maria Lương Thị Kim Hoa

TIN VỀ NHÀ CHA

Ta Là Sự Sống Lại Và Là Sự Sống”

(Ga 11,25)

Giáo xứ Rạch Súc được tin

Bà Maria Lương Thị Kim Hoa

sinh năm 1960

là thân mẫu của Isave Lương Ngọc Tiểu Don

(thành viên Ca đoàn Giáo xứ Rạch Súc)

được Chúa gọi về ngày 21/9/2021

tại Họ đạo Rạch Súc

Hưởng thọ: 61 tuổi

An táng ngày 21/9/2021.

Giáo xứ Rạch Súc xin thành kính phân ưu

xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria

mau được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Bài viết liên quan

BỮA CƠM YÊU THƯƠNG

Vũ Văn Hài

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CÁC BẠN TRẺ CÔNG GIÁO CẦN THƠ GẶP KHÓ KHĂN TẠI VÙNG DỊCH

Vũ Văn Hài

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN – B

Vũ Văn Hài