28 C
Cần Thơ
9 Tháng Sáu, 2023

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – A

MỤC VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – A

TIN MỪNG (Mt 11, 2-11)

2 Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng:3 “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? “4 Đức Giê-su trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe:5 Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng,6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” 7 Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng?8 Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua.9 Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa.10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến. 11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.

Tìm hiểu

–  Ngôn sứ Isaia loan báo Đấng Cứu độ sẽ đến (Bài đọc I)

– Gioan Tẩy giả sai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu xem Ngài có phải là Đấng cứu độ không (Tin Mừng)

– Thánh Giacôbê khuyên tín hữu bền chí chờ đợi Chúa lại đến lần thứ hai (Bài đọc II)

Suy niệm

Chúa Giêsu mời gọi những môn đệ được Gioan sai phái tới nhận ra những dấu chỉ cụ thể của thời Messia mà tiên tri Isaia đã tiên báo, những điều mà chính tai họ đã nghe và mắt họ đã thấy. Chúa Giêsu vẫn là Đấng Cứu Thế, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Người vẫn đang sống, đang hiện diện và đang gởi đến nhân loại những dấu chỉ biểu tỏ sự hiện hữu của Người. Chúng ta có thể nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế qua những dấu chỉ trong vũ trụ, trong xã hội nhưng nhất là chúng ta phải biết khám phá ra sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn của mình. Với thái độ này, chúng ta đang tiến bước vững vàng trong hành trình gặp gỡ Đấng Cứu Thế trong niềm hân hoan và lòng kiên trì.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, với niềm vui mừng và kiên nhẫn, con xin thân thưa rằng: xin mau đến trong tâm hồn con, xin biến đổi đời sống con nên tốt hơn, xứng đáng ra nghênh đón Chúa ngự đến. Amen.

Thực hành

Trong tuần này, tôi quyết tâm có thái độ vui tươi và kiên nhẫn khi làm những việc bổn phận và trong tương quan với tha nhân.

Thơ Tin Mừng

Gioan sai các môn đồ

Tới tìm gặp Chúa để cho tỏ tường

Tai nghe mắt thấy rõ ràng

Ngõ hầu giúp họ vững vàng tin theo.

Bài viết liên quan

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH – PHỤC SINH

Vũ Văn Hài

NGƯỜI TRẺ SỐNG TÌNH HUYNH ĐỆ TRONG GIA ĐÌNH

Vũ Văn Hài

TÒA THÁNH CHUYỂN TẶNG GIÁO HỘI VIỆT NAM €100,000 EURO

Vũ Văn Hài