31 C
Cần Thơ
22 Tháng Một, 2023

HỌC HỎI 5 PHÚT MỖI CHÚA NHẬT : CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

HỌC HỎI 5 PHÚT MỖI CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

GIÁO HUẤN Số 3

CHỦ ĐỀ MỤC VỤ NĂM 2023: CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG

 

H. Chủ đề mục vụ “Củng cố sự Hiệp thông” của năm 2023 được thực hiện thế nào?

T. Bằng những thực hành cụ thể như sau:

Một là sự hiệp thông phải dựa trên nền tảng là Lời Chúa;

Hai là sự hiệp thông phải được nuôi dưỡng bằng Bí tích Thánh Thể;

Ba là sự hiệp thông cần được thể hiện trong cuộc sống qua việc thực thi Bác ái;

Bốn là sự hiệp thông cần được củng cố nhờ việc tiếp cận và sử dụng tốt các phương tiện truyền thông.

GIẢI THÍCH

Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những thực hành cho Năm Mục vụ 2023 : Củng cố sự hiệp thông, hết sức cụ thể như sau:

a. Sự hiệp thông phải dựa trên nền tảng là Lời Chúa:

– Cá nhân siêng năng đọc Thánh Kinh;

– Gia đình hoặc những nhóm nhỏ tích cực tham gia các buổi chia sẻ Lời Chúa;

– Mọi người hăng say tham dự các lớp học hỏi và tìm hiểu Thánh Kinh.

b. Sự hiệp thông phải được nuôi dưỡng bằng Bí tích Thánh Thể:

– Các tín hữu cần tham dự thánh lễ cách tích cực và sống động;

– Các tín hữu hiểu biết Phụng vụ, cụ thể bằng học hỏi Tông Thư về đào tạo Phụng vụ cho Dân Chúa (Desiderio Desideravi), ban hành ngày 29-6-2022.

c. Sự hiệp thông cần được thể hiện trong cuộc sống qua việc thực thi Bác ái:

– Biết thành tâm lắng nghe nhau trong cộng đoàn;

– Biết thực thi bác ái đối với mọi người : người cao tuổi, người mắc ngăn trở hôn phối hoặc gặp khó khăn trong hôn nhân, người khuyết tật, người nghèo khổ, dân tộc thiểu số, anh chị em xa quê và những nạn nhân thiên tai.

d. Sự hiệp thông cần được củng cố nhờ việc tiếp cận và sử dụng tốt các phương tiện truyền thông:

– Mọi người cần khôn ngoan và cần thận trọng trong việc đón nhận và chuyển tải thông tin;

– Những người làm truyền thông cần lưu ý đến lương tâm và đạo đức, theo nguyên tắc: loan báo Sự Thật trong Đức Ái.

Bài viết liên quan

HỌC HỎI 5 PHÚT MỖI CHÚA NHẬT : CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Vũ Văn Hài

VỀ CỬ HÀNH BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN VÀ NGHI THỨC AN TÁNG TRONG HOÀN CẢNH DỊCH BỆNH

Vũ Văn Hài

Ngày 08 Tháng Chín : Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria

Vũ Văn Hài