26 C
Cần Thơ
22 Tháng Bảy, 2024

Giáo Huấn 42 – Điều Răn Thứ Bốn (2): Cha Mẹ Đối Với Con Cái 

Giáo Huấn 42 – Điều Răn Thứ Bốn (2): Cha Mẹ Đối Với Con Cái 

H. Cha mẹ có những bổn phận nào đối với con cái ?

T. Cha mẹ có bổn phận yêu thương và tôn trọng, nuôi dưỡng và giáo dục con cái, đồng thời giúp con cái chọn lựa nghề nghiệp hay bậc sống và giáo dục chúng trong đời sống đức tin.

Lời Chúa : “Con có con cái ư? Hãy giáo dục và uốn nắn con cái ngay từ thuở còn thơ”[i]Như vậy:

  1. Cha mẹ có những bổn phận đối với con cái là:

a/ Về nhân bản: * Cha mẹ phải xây dựng một gia đình đầm ấm, yêu thương. Gia đình là nơi tốt nhất để  con cái tập các đức tính,  tập hy sinh quên mình, phán đoán lành mạnh, tự chủ, tự do đích thực… tình liên đới và tinh thần trách nhiệm, biết coi trọng những giá trị thiêng liêng hơn là vật chất…* Cha mẹ phải luôn làm gương sáng, đây là điều hữu hiệu nhất để hướng dẫn và sửa dạy con cái.

b/ Về đức tin: + Khi lãnh nhận bí tích Hôn phối, cha mẹ lãnh trách nhiệm và đặc quyền giáo dục đức tin cho con cái: cha mẹ phải khai tâm đức tin,  dẫn đưa con cái vào đời sống Hội Thánh ngay từ tuổi thơ ấu. Chính nếp sống đạo hạnh của gia đình sẽ chuẩn bị, nâng đỡ đức tin cho con cái suốt đời. + Cha mẹ lo giáo dục đức tin con cái bằng đời sống chứng nhân Tin mừng; bằng dạy giáo lý trong gia đình; giúp con cái biết cầu nguyện, biết khám phá ra ơn gọi làm con cái Thiên Chúa. Cha mẹ chính là những Giáo lý viên đầu đời, suốt đời, không ai thay thế được. + Cha mẹ có quyền chọn trường học cho con cái. + Khi con cái khôn lớn: trong việc con cái chọn nghề nghiệp, chọn bậc sống (vd. lập gia đình, tu trì hoặc sống độc thân), cha mẹ không được ép buộc, nhưng phải góp ý và khuyên bảo, để con cái tín nhiệm, bàn hỏi và tự ý vâng theo. Cha mẹ cần đặc biệt cổ võ, nâng đỡ khi con cái muốn dâng mình cho Chúa trong đời sống tu sĩ, linh mục…Điều răn thứ bốn còn dạy về:  

  1. Bổn phận của người công dân: Người công dân phải cộng tác với chính quyền để xây dựng xã hội trong tinh thần tôn trọng chân lý, công bằng, liên đới và tự do.

[i] Huấn ca 7, 23.

Bài viết liên quan

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ RẠCH SÚC : Thứ Bảy, ngày 13.08.2022

Vũ Văn Hài

GIA ĐÌNH LÀ NƠI NGƯỜI TRẺ HỌC TẬP NHỮNG ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN

Vũ Văn Hài

GIA ĐÌNH LÀ NƠI NGƯỜI TRẺ LUYỆN TẬP TÍNH TRUNG THỰC VÀ LÒNG QUẢNG ĐẠI

Vũ Văn Hài