28 C
Cần Thơ
28 Tháng Một, 2023

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG (Ga 6,1-15)

1 Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. 2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái. 5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? ” 6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. 7 Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” 8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: 9 “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” 10 Đức Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. 12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” 13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. 14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” 15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

SUY NIỆM

Chúng ta có thể hiểu được sứ điệp thật đơn giản trong các bài đọc CN hôm nay: CGS mời gọi con người, mời gọi từng người hãy cộng tác với Chúa. Cộng tác với Ngài sẽ giúp những phép lạ được thực hiện như trong TM. Chúng ta trao cho Chúa bất cứ gì: thời giờ, tài năng, lời cầu nguyện, tình yêu, lòng quảng đại, sự hy sinh và nguồn tài lực của chúng ta, Ngài sẽ sử dụng và làm cho nó trở thành kết quả vượt sức đo lường, tiên đoán và ước mong của chúng ta. CGS sẽ làm cho những điều chúng ta mong muốn vượt quá những gì chúng ta ước mong. Như 5 chiếc bánh và hai con cá nhỏ, CGS đã làm cho nó hóa nên nhiều ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.

Chúng ta hãy dùng lời Kinh của Thánh Ignatiô de Loyola để suy gẫm: “Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy sự tự do, trí nhớ, sự hiểu biết và toàn bộ ý chí của con. Xin Chúa hãy nhận lấy toàn thân con và tất cả sở hữu của con. Chúa đã ban tặng cho con, giờ đây con xin hiến tặng hết cho Chúa để Chúa tùy ý sử dụng. Con chỉ xin Chúa ban cho con tình yêu và ân sủng như thế là đủ cho con rồi và con không còn mong muốn điều chi khác nữa”.

Lạy Chúa tất cả để làm vinh danh Chúa.

Bài viết liên quan

Gia Đình Là Nơi Người Trẻ Thực Hành Cầu Nguyện

Vũ Văn Hài

MỤC VU LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT NGÀY 15.08.2021 : LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Vũ Văn Hài

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG – C

Vũ Văn Hài