28 C
Cần Thơ
28 Tháng Một, 2023

MỘT GIỚI RĂN QUAN TRỌNG

MỘT GIỚI RĂN QUAN TRỌNG

Gk. Phan Văn Giàu

Một câu chuyện kể về tổ phụ Abraham. Trên đường đi về miền đất Chúa hứa, Abraham dựng một cái lều để nghỉ chân sau những ngày vất vả băng qua sa mạc, rừng núi. Một hôm vừa ra khỏi lều, Abraham thấy một người hành khất xin giúp đỡ. Động lòng thương, ngài mời người đó vào nhà và làm tiệc thiết đãi người hành khất. Một đức tính cao đẹp của người Do Thái là hiếu khách. Trước khi ăn tiệc, ngài mời người hành khất cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa chúc lành cho bữa ăn. Nhưng vừa nghe thấy tiếng “Chúa”, người hành khất liền nói lộng ngôn xúc phạm đến Chúa. Abraham nổi giận, đuổi người đó ra khỏi lều.

Đêm hôm đó, Abraham quỳ cầu nguyện, ngài nghe có tiếng Chúa nói như sau: “Này Abraham, ngươi có biết người ăn mày đó nhục mạ Thiên Chúa suốt 50 năm nay không ? Thế mà mỗi ngày Ta vẫn thương ban lương thực cho nó. Ngươi không yêu thương cho nó một bữa ăn hay sao ?”.

Mến Chúa và yêu người chính là đức Bác Ái Ki-tô giáo. Ngày nay, giữa cơn dịch bệnh đang hoành hành, người ta nói nhiều đến việc thực thi bác ái hơn bao giờ hết. Nhưng vẫn còn đâu đó nhiều người chưa hiểu rõ tinh thần bác ái yêu thương của Tin Mừng. Đa số hiểu bác ái như một hành động cụ thể: bố thí, giúp đỡ, phục vụ người nghèo.

Bác ái Ki-tô giáo có hai chiều kích: Hướng về Thiên Chúa “mến Chúa” và hướng về tha nhân “yêu người”. Hai chiều kích này luôn luôn song song không thể phân ly hay tách rời.

Mến Chúa và yêu người là điều răn quan trọng nhất và là cốt lõi của nền luân lý Ki-tô giáo: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-sê và các Ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy”(Mc 12, 30 – 31).

Mến Chúa phải yêu người. Yêu người là thước đo lòng mến của chúng ta đối với Thiên Chúa. Mến Chúa và yêu người không tách rời nhau, liên kết với nhau. Chối bỏ giới răn này cũng có nghĩa là chối bỏ giới răn kia, không yêu thương con người cũng đồng nghĩa chối bỏ Thiên Chúa mà chối bỏ Thiên Chúa thì ta chẳng thể nào yêu người được. Thánh Gioan Tông đồ đã cảm nghiệm: “Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình thì đó là kẻ nối dối vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa, Đấng mà họ không trông thấy” (1Ga 4, 20).

Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến Chúa qua việc tuân giữ các giới răn, siêng năng cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và yêu người bằng những cử chỉ yêu thương. Xin Mẹ Maria giúp chúng con nhận biết tiếng Chúa và lắng nghe tha nhân trong thời đại của chúng con hôm nay. Amen.

Bài viết liên quan

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – C

Vũ Văn Hài

HỌC HỎI 5 PHÚT MỖI CHÚA NHẬT : CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Vũ Văn Hài

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – NĂM C

Vũ Văn Hài