31 C
Cần Thơ
22 Tháng Chín, 2023

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT XXV THƯƠNG NIÊN – B

MỤC VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XXV THƯƠNG NIÊN – B

TIN MỪNG (Mc 9,30-37)

30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.”32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? “34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

SUY NIỆM

Mang thân phận con người, không ít thì nhiều, chúng ta cũng thường hay đo các giá trị hoặc đánh giá người khác dựa trên những vẻ bề ngoài hơn là thực chất trong tâm hồn, nhất là những giá trị đích thực của họ trước mặt TC. Mức thang giá trị mà CGS đưa ra để đánh giá một người lãnh đạo: đó là sự khiêm tốn phục vụ anh chị em mình như người đầy tớ.

Chúng ta cảm nhận dễ dàng trong lời nói; nhưng nếu đem áp dụng vào thực tế cuộc sống trong tiến trình phục vụ thực sự một cách khiêm tốn thì không phải dễ. Nguyên việc phục vụ anh chị em mình mà thôi thì đã tốt lắm. Tuy nhiên, nguyên nhân và động lực của việc phục vụ trong tâm thức của con người có thể đổi thay tuỳ theo tâm trạng và mục đích của họ. Có người thích phục vụ vì bản tính tự nhiên; có người thích phục vụ vì muốn được tha nhân để ý, nhất là trước đám đông hay tập thể; có người thích phục vụ vì muốn có quyền lợi và danh dự hơn người; lại có người muốn phục vụ để lợi dụng người khác đạt đến mục tiêu của riêng mình vv…Nguyên tắc của CGS “muốn làm lớn thì hãy tự làm người rốt hết’” trực tiếp nhấn mạnh đến việc phục vụ trong khiêm tốn. Sự phục vụ ấy xóa đi khoảng cách và mặc cảm giữa tha nhân và chính mình.

Như thế, việc phục vụ tha nhân trong khiêm tốn như Chúa dạy đòi hỏi con người phải thực sự từ bỏ chính mình; đồng nghĩa với việc đóng đinh mình vào thập giá. Từ bỏ cái tôi và nhân cách trong việc phục vụ không có nghĩa nhục mạ nhân phẩm, nhưng chính là bước vào con đường cứu độ của thập gía ĐKT, để nhờ đó hoàn hảo nhân phẩm đích thực của mình trong tư cách làm con TC.

Lm. Raphael Xuân Nguyên    

Bài viết liên quan

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN – C

Vũ Văn Hài

GIA ĐÌNH LÀ NƠI NGƯỜI TRẺ LUYỆN TẬP TINH THẦN PHỤC VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM

Vũ Văn Hài

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG THÁNG 2.2022

Vũ Văn Hài