26 C
Cần Thơ
22 Tháng Bảy, 2024

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – C

MỤC VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – C

TIN MỪNG (Lc 9,28b-36)

28 Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê.29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a.31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem.32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người.33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì.34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ.35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người! “36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy..

Tìm hiểu

– Việc Thiên Chúa kết giao ước với tổ phụ Abraham (Bài đọc I) là nền tảng của sự biến đổi thân phận loài người: vì loài người phàm hèn mà được vinh dự kết giao ước với Thiên Chúa;

– Việc biến đổi được thực hiện một cách mẫu mực nơi Chúa Giêsu (Bài Tin Mừng): nhân tính của Ngài lu mờ đi để thiên tính hiển lộ;

– Thánh Phaolô (Bài đọc II) hứa hẹn với các tín hữu rằng “Đức Kitô sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Ngài”.

 

Suy niệm

Điều đầu tiên là việc cầu nguyện không hề là một việc dễ dàng. Đó là một hành trình “lên núi”. Cầu nguyện không là sự tùy hứng, mà là một hành trình canh tân liên tục.

Điều thứ hai là cầu nguyện thật sự là một việc hệ trọng. Chỉ trong cầu nguyện, Thiên Chúa mới có thể tỏ lộ ý muốn của Người như một người Cha. Và chúng ta cần bắt đầu việc cầu nguyện bằng việc lắng nghe Lời Người trong Thánh Kinh.

Điều thứ ba là việc cầu nguyện chỉ có thể trở nên “ngọt ngào” là do bởi tác động của Chúa Thánh Thần. Người là Đấng giúp chúng ta biết cầu nguyện thế nào cho phải, vì Người “cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa”.

Điều cuối cùng là việc cầu nguyện không là trốn tránh những vấn đề, mà là biết rõ với lòng can trường. Chúng ta không được dừng lại trong 1 cái “lều” nào, mà phải bước tiếp trên hành trình yêu thương, bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá để mọi người được ơn Cứu Độ.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy mở rộng trái tim con để con có thể đón nhận chính Ngài trong cuộc đời của mình. Xin đổ tràn Thần Khí, để cũng như Ngài, con có đủ sức mạnh để vâng theo Thánh Ý Chúa Cha như Ngài đã vâng lời cho đến chết và chết trên Thập Giá. Amen.

Thực hành

Mỗi ngày, tôi sẽ dành riêng 5 phút trong thinh lặng để cầu nguyện và suy niệm Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay.

Thơ Tin Mừng

Trên núi Ta-bo Chúa biến hình

Cho ta bằng chứng sẽ hoàn sinh

Xác ta sáng chói trong Thiên Chúa

Nếu biết tin yêu Chúa hết tình.

Bài viết liên quan

VỀ CỬ HÀNH BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN VÀ NGHI THỨC AN TÁNG TRONG HOÀN CẢNH DỊCH BỆNH

Vũ Văn Hài

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – C

Vũ Văn Hài

THA THỨ DỄ HAY KHÓ

Vũ Văn Hài