29 C
Cần Thơ
21 Tháng Chín, 2023

Giáo Huấn 48 : Điều Răn Thứ Tám (2): “Chớ Làm Chứng Dối”

Giáo Huấn 48

Điều Răn Thứ Tám (2)“Chớ Làm Chứng Dối”

H. Điều răn thứ tám dạy chúng ta sự gì ?

T. Điều răn thứ tám dạy chúng ta sống thành thật, làm chứng cho chân lý và tôn trọng danh dự của mọi người.

Lời Chúa: “Khi ấy Chúa Giê-su dạy rằng: Thầy bảo cho anh em biết: Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”[i].

Lời Chúa dạy ta phải sống thành thật, vậy Ta phải làm gì để sống thành thật ? Thưa:

  1. Ta phải làm chứng cho sự thật, nghĩa là “chớ làm chứng dối”, nhưng phải đứng về phía sự thật, nói sự thật, noi theo gương Chúa Ki-tô: trước tòa Phi-la-tô, Ngài đã tuyên bố: “Tôi đến trong thế gian để làm chứng cho sự thật, ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi”[ii].
  2. Ta phải tránh những tội phản lại sự thật hoặc làm hại danh dự người khác, như:

(1) Tránh làm chứng dối, thề gian: là công khai nói nghịch với sự thật. (2) Tránh làm mất danh dự người khác qua những việc như: – Phán đoán hồ đồ: là khi chưa có đủ cơ sở mà đã khẳng định một người phạm tội; – Nói xấu: là tiết lộ những tật xấu và những lỗi lầm của người khác cho những người chưa biết; – Vu khống, làm hại tiếng tốt của kẻ khác. (3) Tránh những lời nói hoặc thái độ không tốt như nịnh hót, a dua, tâng bốc, khoe khoang, khoác lác, mỉa mai, châm biếm…(4) Tránh nói dối: là nói sai sự thật, với ý định lừa gạt người khác.

  1. Ta phải tôn trọng những bí mật cần được giữ kín: như bí mật toà giải tội, bí mật nghề nghiệp, bí mật đời tư…
  2. Ta phải sử dụng chính đáng các phương tiện truyền thông xã hội: Từ những người làm công tác thông tin đến những người nhận thông tin: phải luôn nhằm phục vụ công ích, sự thật, đời sống lành mạnh, bác ái của mọi người…

[i] Mt 5, 34-37.

[ii] Ga 18, 37.

Bài viết liên quan

NHỮNG BÀN TAY GÓP LẠI YÊU THƯƠNG

Vũ Văn Hài

‘Thánh Giuse ngủ’ và ‘Đức Mẹ gỡ rối’

Vũ Văn Hài

Tông thư Desiderio Desideravi về đào tạo phụng vụ cho Dân Thiên Chúa

Vũ Văn Hài