28 C
Cần Thơ
9 Tháng Sáu, 2023

Giáo Huấn 39: Điều Răn Thứ Ba (1) –  Ý Nghĩa Ngày  Chúa Nhật

Giáo Huấn 39: Điều Răn Thứ Ba (1)  Ý Nghĩa Ngày  Chúa Nhật

H. Chúa Nhật nghĩa là gì ?

T. Chúa Nhật là ngày của Chúa theo hai nghĩa này: Một là nhắc nhở việc sáng tạo mới, được thực hiện nhờ cuộc Phục sinh của Đức Ki-tô; Hai là hoàn tất ý nghĩa ngày lễ nghỉ của dân Do Thái và loan báo sự nghỉ ngơi muôn đời nơi Thiên Chúa.

***

Lời Chúa:  “Ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ… Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ :“Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã chỗi dậy…”[i].

Lời Chúa cho chúng ta thấy những ý nghĩa căn bản của ngày Chúa Nhật:

1/ Chúa nhật, ngày Phục sinh:

Các sách Tin Mừng đều ghi nhận Chúa Ki-tô đã Phục sinh vào ngày thứ nhất trong tuần, nên nhắc đến cuộc sáng tạo ban đầu của Thiên Chúa. Vì thế, đối với Ki-tô-hữu, Chúa Nhật trở thành ngày thứ nhất của mọi ngày, ngày lễ quan trọng nhất, Ngày của Chúa.

2/ Chúa Nhật, ngày Sáng tạo mới:

– Chúa Ki-tô phục sinh vào ngày Chúa nhật, cùng với Chúa Ki-tô, một sự sống mới được tuôn tràn, một nhân loại mới được khai sinh, để ta được phục hồi quyền làm con cái Thiên Chúa, là tái tạo hình ảnh cao đẹp nguyên thuỷ của con người lúc được Thiên Chúa sáng tạo, đã bị mất đi vì tội Tổ tông.

– Vì vậy, Chúa nhật là ngày giải phóng mới: Chúa Kitô phục sinh để giải phóng con người khỏi hậu quả tai hại của tội lỗi là sự chết.

Chúa nhật là ngày hồng ân, ngày lễ nghỉ mới: Chúa Ki-tô phục sinh để đem lại niềm vui, sự nghỉ ngơi; nên Chúa nhật báo trước sự an nghỉ đời đời cho con người trong Nước Thiên Chúa.

[i] Mt 28,1.5-6; Mc 16, 9-10.

Bài viết liên quan

Giáo Huấn 52 : Điều Răn Thứ Mười – Sống Tinh Thần Nghèo Khó

Vũ Văn Hài

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ RẠCH SÚC : Thứ Bảy, ngày 13.08.2022

Vũ Văn Hài

Ngày 30 Tháng Chín : Thánh Hiêronimô, Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh (340-420)

Vũ Văn Hài