23 C
Cần Thơ
4 Tháng Hai, 2023

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT I MÙA CHAY – C

MỤC VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY – C

TIN MỪNG (Lc 4,1-13)

1 Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về.2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi! “4 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.” 5 Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ.6 Rồi nó nói với Người: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý.7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông.”8 Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” 9 Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi!10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn.11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”12 Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” 13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

Tìm hiểu

– Bài đọc I (Đnl 26,4-10): Thiên Chúa đã yêu thương giải thoát dân Israel khỏi kiếp nô lệ Ai cập và đưa họ vào Đất Hứa.

– Tin Mừng (Lc 4,1-13): Chúa Giêsu thực hiện bài học ấy: Vì biết nương tựa vào Thiên Chúa nên Ngài đã chiến thắng các cơn cám dỗ.

– Bài đọc II (Rm 10,8-13): Thánh Phaolô dạy tín hữu Rôma: tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát.

Suy niệm

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta có cảm giác rằng sự dữ đang lấn át sự thiện. Những lúc như thế, chúng ta cảm thấy rằng mình không còn đủ sức mạnh để vượt qua và để chiến thắng sự dữ. Satan – quỷ – còn được gọi là tên gây chia rẽ – nghĩa là kẻ muốn chia rẽ con người với Thiên Chúa, muốn chia cắt mối liên hệ với tha nhân và muốn gây đổ vỡ trong chính bản thân con người nữa.

Chúa Giêsu đã cảm nhận tất cả những đổ vỡ, những buồn thương, những cay đắng, những chán chường… như một gánh nặng đè nặng trên cuộc sống nhân loại. Người đã kề vai vác lấy gánh nặng đó để có thể cứu độ mọi người. Cũng như Chúa Giêsu, chúng ta có thể chiến thắng sự dữ nhờ sự thiện phát xuất từ Lời Chúa, nhờ bởi lòng tín thác hoàn toàn nơi tình yêu và lòng nhân từ của Người.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã chịu thử thách trong hoang địa và đã chiến thắng bằng sức mạnh của Thánh Thần và Lời Chúa. Xin giải thoát chúng con khỏi những cuộc công kích dữ dội của sự dữ. Xin thêm sức cho chúng con trong sự hiệp nhất và trong sự đợi chờ “Nước Cha trị đến”. Amen.

Thực hành

Tôi sẽ cố gắng để chiến thắng sự dữ bằng sự thiện trong từng tình huống của cuộc sống.

Thơ Tin Mừng

Chúa lên rừng vắng ăn chay

Ta theo chân Chúa từ nay hãm mình

Dốc lòng sám hối hy sinh

Hưởng nhờ ơn Chúa Phục sinh tâm hồn

Bài viết liên quan

BỘ GIÁO SĨ : HUẤN THỊ CẢI TỔ MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ

Vũ Văn Hài

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Vũ Văn Hài

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN – B

Vũ Văn Hài