26 C
Cần Thơ
1 Tháng Mười, 2022

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ RẠCH SÚC : Thứ Bảy, ngày 13.08.2022

CHƯƠNG TRÌNH

NGÀY HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ RẠCH SÚC

Thứ Bảy, ngày 13.08.2022

 

GIỜ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM PHỤ TRÁCH
08g00 LẦN CHUỖI : NĂM SỰ VUI Đài Đức Mẹ – Khu 1
– Khu 2
09g00 LẦN CHUỖI : NĂM SỰ SÁNG Đài Đức Mẹ – Khu 3
– Khu 4
10g00 LẦN CHUỖI : NĂM SỰ THƯƠNG Đài Đức Mẹ – Khu 5
– Thới An Đông
11g00 LẦN CHUỖI : NĂM SỰ MỪNG Đài Đức Mẹ – Legio Mariae
– Khách Hành Hương
12g00 RƯỚC KIỆU – THÁNH LỄ Nhà thờ – Cha Sở Phêrô
– Ca đoàn Đức Mẹ RS
17g30 THÁNH LỄ Chúa Nhật XX TN Nhà thờ – Cha Khách
19g00 THÁNH LỄ Chúa Nhật XX TN Đài Đức Mẹ – Cha Sở Phêrô

Bài viết liên quan

Ngày 26 tháng 7 – THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA

Vũ Văn Hài

BÁC NÔNG DÂN MÃI NGHÈO KHỔ

Vũ Văn Hài

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH BÓ HOA THIÊNG

Vũ Văn Hài