28 C
Cần Thơ
9 Tháng Sáu, 2023

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ RẠCH SÚC : Thứ Bảy, ngày 13.08.2022

CHƯƠNG TRÌNH

NGÀY HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ RẠCH SÚC

Thứ Bảy, ngày 13.08.2022

 

GIỜ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM PHỤ TRÁCH
08g00 LẦN CHUỖI : NĂM SỰ VUI Đài Đức Mẹ – Khu 1
– Khu 2
09g00 LẦN CHUỖI : NĂM SỰ SÁNG Đài Đức Mẹ – Khu 3
– Khu 4
10g00 LẦN CHUỖI : NĂM SỰ THƯƠNG Đài Đức Mẹ – Khu 5
– Thới An Đông
11g00 LẦN CHUỖI : NĂM SỰ MỪNG Đài Đức Mẹ – Legio Mariae
– Khách Hành Hương
12g00 RƯỚC KIỆU – THÁNH LỄ Nhà thờ – Cha Sở Phêrô
– Ca đoàn Đức Mẹ RS
17g30 THÁNH LỄ Chúa Nhật XX TN Nhà thờ – Cha Khách
19g00 THÁNH LỄ Chúa Nhật XX TN Đài Đức Mẹ – Cha Sở Phêrô

Bài viết liên quan

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ RẠCH SÚC : Thứ Ba, ngày 13.09.2022

Vũ Văn Hài

Giáo Huấn 44 : Điều Răn Thứ Sáu (1) : Ơn Gọi Sống Khiết Tịnh

Vũ Văn Hài

LỜI CON DÂNG MẸ

Vũ Văn Hài