25 C
Cần Thơ
20 Tháng Hai, 2024

Tòa Ân giải ban ơn toàn xá tháng Mười Một

Tòa Ân giải ban ơn toàn xá tháng Mười Một

Tòa Ân giải tối cao đã nhân danh Đức Thánh cha Phanxicô ban ơn toàn xá cho các tín hữu đến viếng nghĩa trang trong tháng Mười Một, thay vì chỉ giới hạn vào dịp lễ các linh hồn mà thôi.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong thông cáo, công bố hôm 28/10/2021 này, Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh tòa Ân giải tối cao cho biết từ các nơi, các vị mục tử của Giáo hội đã xin Tòa Ân giải về vấn đề này, vì tình trạng đại dịch Covid-19. Vì thế, Tòa xác nhận và kéo dài cho toàn tháng Mười Một năm nay, tất cả những ơn phúc tinh thần đã ban ngày 22/10/2020, theo đó vì đại dịch các ơn toàn xá được ban cho các tín hữu được kéo dài trong trọn tháng Mười Một.

“Từ lòng quảng đại trên đây của Giáo hội được lập lại năm nay, các tín hữu chắc chắn sẽ kín múc những quyết tâm đạo đức và sức mạnh tinh thần để sửa đổi cuộc sống theo luật Phúc âm, trong tình hiệp thông con thảo với Đức Thánh cha, nền tảng hữu hình và là Mục tử của Giáo hội Công giáo”.

Sắc lệnh này chỉ có hiệu lực trong trọn tháng Mười Một tới đây.

Bài viết liên quan

GIA ĐÌNH LÀ NƠI NGƯỜI TRẺ LUYỆN TẬP TÍNH TRUNG THỰC VÀ LÒNG QUẢNG ĐẠI

Vũ Văn Hài

Giáo Huấn 42 – Điều Răn Thứ Bốn (2): Cha Mẹ Đối Với Con Cái 

Vũ Văn Hài

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN – C

Vũ Văn Hài