27 C
Cần Thơ
25 Tháng Hai, 2024

GIÁO HUẤN SỐ 5 : ĐÀO TẠO PHỤNG VỤ CHO DÂN CHÚA

GIÁO HUẤN SỐ 5

ĐÀO TẠO PHỤNG VỤ CHO DÂN CHÚA

H. Tại sao Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ban hành tông thư “về việc đào tạo phụng vụ cho Dân Thiên Chúa” ?

T. Sau gần 60 năm Hiến Chế Phụng Vụ của Công Đồng Va-ti-ca-nô II được công bố, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô gửi cho cộng đoàn Dân Chúa Tông Thư “Tôi đã mong muốn bằng một mong muốn lớn lao”, nhằm kêu gọi Dân Chúa : tái khám phá vẻ đẹp của phụng vụ, cảnh giác trước những nguy cơ tục hoá và chủ quan khi cử hành phụng vụ, và mong muốn cho Dân Chúa được đào tạo cách nghiêm túc, về thần học phụng vụ và nghệ thuật cử hành phụng vụ.

Giải thích

Hôm 29/6/2022, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã công bố tông thư : “Tôi đã mong muốn bằng một mong muốn lớn lao”, nhằm trình bày những suy tư về cử hành phụng vụ thánh. Ngài kêu gọi các tín hữu tái khám phá vẻ đẹp của phụng vụ, và đặc biệt cần lưu ý đến việc đào tạo phụng vụ cho Dân Thiên Chúa.

Đáp lại ưu tư của Đức Thánh Cha, Đức Giám Mục Giáo phận, trong thư mục vụ năm 2022, mời gọi cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Cần Thơ chúng ta dành 15 Chúa Nhật, để khám phái lại những điểm cơ bản của phụng vụ, qua 5 phút học hỏi mỗi Chúa nhật : giúp cho mỗi người hiểu được sứ vụ của Hội Thánh qua việc cử hành phụng vụ, cũng như hiểu được hiệu quả thiêng liêng mà mỗi tín hữu lãnh nhận được, khi tham gia cách trọn vẹn và tích cực các buổi cử hành phụng vụ.

Bài viết liên quan

CHƯƠNG TRÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO – 2023

Vũ Văn Hài

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN – LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

Vũ Văn Hài

Ngày 27 Tháng Chín : Thánh Vinh Sơn Ðệ Phaolô, Linh Mục Lập Dòng (1581-1660)

Vũ Văn Hài