28 C
Cần Thơ
28 Tháng Một, 2023

TIN VỀ NHÀ CHA : ÔNG PHÊRÔ VÕ VĂN HIỂN

TIN VỀ NHÀ CHA

Ta Là Sự Sống Lại Và Là Sự Sống”

(Ga 11,25)

Giáo xứ Rạch Súc được tin

 ÔNG PHÊRÔ VÕ VĂN HIỂN

Sinh năm: 1937

 là thân phụ của anh Phêrô Võ Công Trường

(thành viên của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Rạch Súc)

được Chúa gọi về lúc 11g05 ngày 14/9/2021

tại Họ đạo Rạch Súc

Hưởng thọ: 84 tuổi

Nghi thức an táng tại gia đình lúc 9g00 ngày 15/9/2021.

Giáo xứ Rạch Súc xin thành kính phân ưu

xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Phêrô

mau được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Bài viết liên quan

THIÊN NHIÊN – CHỨNG NHÂN LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

Vũ Văn Hài

Giáo Huấn 45: Điều Răn Thứ Sáu (2) “Chớ Làm Sự Dâm Dục”

Vũ Văn Hài

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH

Vũ Văn Hài