28 C
Cần Thơ
9 Tháng Sáu, 2023

Ngày 29 Tháng Chín : Tổng Lãnh Thiên Thần Micael, Raphael, Gabriel

Ngày 29 Tháng Chín

Tổng Lãnh Thiên Thần Micael, Raphael, Gabriel

Micael tiếng Hy Bá có nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa”. Thánh Micael đã chống lại thần dữ để bênh vực quyền tối cao của Thiên Chúa. Giáo Hội nhận thánh Micael như Ðấng bảo trợ và tin rằng ngài vẫn dâng lời cầu nguyện của chúng ta lên ngai tòa Chúa. Tổng Lãnh Thiên Thần Micael cũng đã hiện ra với nhiều người, đặc biệt năm 708, ngài hiện ra với Ðức Giám Mục thành Arranche và Ðức Giám Mục đã xây một thánh đường nguy nga để kính dâng Ðức Micael tại Mont Saint Michel.

Raphael có nghĩa là “Thầy thuốc của Thiên Chúa”. Chúng ta biết danh hiệu của Tổng Lãnh Thiên Thần này qua những trang sách Tôbia. Chính ngài đã được Thiên Chúa sai đến giúp đỡ gia đình ông trong cơn hoạn nạn. Ngài đã giúp ông đòi được nợ, chữa ông khỏi mù và lo cho con ông được yên bề gia thất.

Gabriel có nghĩa là “Uy lực của Thiên Chúa” cũng còn gọi là “Sứ Thần truyền tin”. Ngài luôn can thiệp vào những sứ mạng liên quan đến việc cứu rỗi loài người. Chính ngài đã báo cho tiên tri Ðaniel thời đại xuất hiện của Ðấng Cứu Thế và là sứ giả được phái đến cùng với Trinh Nữ Maria để loan báo ý định của Thiên Chúa, và cũng chính là người đã nhiều lần hiện ra với thánh Giuse.

Chúng ta cũng một lòng hiệp cùng Ðức Micael để luôn bảo vệ Giáo Hội, hiệp ý với Ðức Gabriel mỗi khi đọc kinh “Kính Mừng” để tỏ lòng sùng kính Ðức Mẹ, và xin cùng Ðức thánh Raphael thương chữa bệnh phần xác và ban ơn cứu rỗi phần hồn cho chúng ta.

Bài viết liên quan

ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM MỘT NỮ TU VÀO VỊ TRÍ SỐ 2 TRONG VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN XÃ HỘI CỦA VATICAN

Vũ Văn Hài

Ngày 10 Tháng Tám : Thánh Laurensô, Phó Tế Tử Ðạo  (+ 258)

Vũ Văn Hài

THÔNG BÁO

Vũ Văn Hài