31 C
Cần Thơ
4 Tháng Hai, 2023

Ngày 24 Tháng Tám : Thánh Bartôlômêô Tông Ðồ

Ngày 24 Tháng Tám

Thánh Bartôlômêô Tông Ðồ

Bartôlômêô là một trong số 12 tông đồ của Chúa Giêsu quê tại Cana. Theo truyền thống thì chính ngài là Natanael đã được Philipphê dẫn tới gặp Chúa (Gio I, 45-50) và được Chúa khen: “Ðây là người Israel chân chính không có gì xảo trá”.

Sau ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngài được sai giảng Phúc Âm tại miền Lycôni, Ấn Ðộ và Arménie. Nhờ tài ăn nói hùng biện, lòng đạo đức và những phép lạ của ngài, nhiều người ngoại đã từ bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa. Ngài cũng đã trừ quỷ cho nhiều người, đặc biệt là công chúa của vua Polêmon và giúp cả gia đình nhà vua theo đạo.

Các sư sãi và quan chức triều đình thấy thế ghen tức và âm mưu làm hại ngài bằng cách vu cáo với vua Attiges để ra lệnh hành hạ ngài bằng đủ mọi cực hình và cho trảm quyết ngài vào năm 52.

Bài viết liên quan

THÔNG BÁO : CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Vũ Văn Hài

CHỨNG TÁ ĐỨC TIN CỦA BEATA JAŁOCHA : ĐAU KHỔ KHÔNG THỂ LẤY ĐI CUỘC SỐNG CỦA TÔI

Vũ Văn Hài

Ngày 28 Tháng Tám : Thánh Augustinô, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh (354-430)

Vũ Văn Hài