23 C
Cần Thơ
4 Tháng Hai, 2023

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – C

MỤC VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – C

TIN MỪNG (Lc 9,51-62)

Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác. Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Đức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

Tìm hiểu

– Bài đọc I (1 V 19,16b.19-21): Khi được gọi làm tiên tri, Êlisê đã dứt khoát bỏ tất cả (bị, cày, cha mẹ…)

– Tin Mừng (Lc 9,51-62): Chúa Giêsu đòi 3 người xin đi theo làm môn đệ Người phải dứt khoát từ bỏ tất cả.

Suy niệm

Người ta có thể không hiểu hết được giá trị đích thực của sự tự do, nhất là trong một xã hội bị lừa phỉnh bởi những cái gọi là tự do cá nhân. Người Kitô hữu có nhiệm vụ diễn tả cho thế giới thấy được ý nghĩa của đòi hỏi theo Chúa Kitô, mà vẫn có thể sống tròn đầy tự do đích thực của con người. Suối nguồn của sự tự do chính là tình yêu liên hệ mật thiết đến ơn cứu độ của từng cá nhân và với sự dấn thân của chính họ để tham dự vào công trình xây dựng Nước Trời. Người môn đệ của Chúa Kitô được gọi tham dự vào công trình cứu chuộc nhân loại với một tiêu chuẩn duy nhất là bỏ mọi sự để bước theo Thầy. Đây thực sự là một chọn lựa mang tính cách mạng, bởi lẽ nó đòi hỏi thái độ sẵn sàng và một sự bắt đầu tận căn, với tất cả sự tự do, lòng muốn… để có thể sống cho Chúa và cho tha nhân. Đây chính là dấu chỉ cụ thể và thiết thực của ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại trong Chúa Giêsu Kitô.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Kitô, xin cho con biết gác bỏ những lắng lo trong đời sống hằng ngày để trung thành bước theo và phó thác trọn vẹn cuộc sống con cho Ngài. Amen.

Thực hành

Mỗi ngày làm một việc bác ái với tha nhân: nụ cười, lời chào hỏi ân cần, sự cảm thông, câu nói khích lệ, sự chia sẻ chân tình…

Thơ Tin Mừng

Mến Thầy thì phải hy sinh

Đặt tình yêu Chúa trên tình cảm riêng

Vinh quang Thiên Quốc trước tiên

Cầm cày chớ có ngoảnh nhìn đàng sau.

Bài viết liên quan

Tông thư Desiderio Desideravi về đào tạo phụng vụ cho Dân Thiên Chúa

Vũ Văn Hài

CUỘC HÀNH HƯƠNG QUỐC TẾ 13.10.2021

Vũ Văn Hài

GIA ĐÌNH LÀ NƠI NGƯỜI TRẺ LUYỆN TẬP TINH THẦN PHỤC VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM

Vũ Văn Hài