23 C
Cần Thơ
4 Tháng Hai, 2023

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

MỤC VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

Lời Chúa (Mt 1,1-12)

1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.” 7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Tìm hiểu

–  Bài đọc I (Is 60,1-  6): Các dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của Giêrusalem.

–  Tin Mừng (Mt 2,1- 12): “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài ở phương Đông và chúng tôi đến bái lạy Người”.

–  Bài đọc II (Ep 3,2-  6): Mọi dân nước được cùng thông phần vào ơn cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô.

Suy niệm

Ánh sáng nội tâm đã soi sáng tâm hồn những chiêm tinh gia và họ đã nhận ra Vi Vua mà họ đang tìm kiếm nơi một trẻ thơ bần hàn. Họ bái lạy và dâng cho Người của lễ dành cho vị tân vương. Chúng ta hãy tự hỏi rằng mình đang đi tìm “Vị Vua” của lòng mình ở đâu? Làm sao chúng ta có thể nhận ra Người trong khi Người đang hiện diện trong cuộc đời của mình? Chúng ta có gì để tiến dâng Vua của tâm hồn mình? Sau khi gặp gỡ Vua Giêsu, các chiêm tinh gia đã “đi lối khác mà về xứ mình”. Cuộc gặp gỡ thật sự và thân mật với Vua Giêsu không làm cho con người được miễn trừ khỏi sự sợ hãi và những nỗi khó khăn trong cuộc sống. Nhưng có một điều chắc chắn là bất cứ nhưng ai gặp gỡ Vua Giêsu thật sự và cá biệt thì không thể sống một “đời sống cũ” mà là “trở lại” để “đi một con đường mới”.

Cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Ngài đã dùng ánh sao để dẫn đường chỉ lối cho muôn dân đến đón nhận Ánh Sáng thật là Người Con Yêu Dấu của Ngài. Xin giúp chúng con cũng biết nhận ra và chiêm ngưỡng vinh quang của Con Một Chúa hiện diện âm thầm trong cuộc sống chúng con, nơi những con người bé nhỏ, yếu đuối và nghèo nàn trong xã hội hôm nay. Amen.

Thực hành

Tôi sẽ đến thăm một trẻ thơ bất hạnh nhất trong khu xóm và chia sẻ cho em những gì tôi có thể. Sau đó tôi đến thăm Hài Nhi Giêsu và dâng cho vị Vua của lòng mình của lễ bác ái mà tôi vừa thực hiện.

Thơ Tin Mừng

Các nhà bác học khi xưa

Trải bao vất vả nắng mưa hành trình

Mới xem thấy Chúa Hiển Linh

Còn ta mến Chúa thật tình hay không?

Bài viết liên quan

THÔNG BÁO : HÀNH HƯƠNG NGÀY 30.6.2022

Vũ Văn Hài

NGÀY HÀNH HƯƠNG 13-12-2022

Vũ Văn Hài

THÔNG BÁO

Vũ Văn Hài