23 C
Cần Thơ
25 Tháng Một, 2023

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – C

MỤC VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – C

Lời Chúa (Lc 1,1-4; 4,14-21)

1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta.2 Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta.3 Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài,4 mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc. 14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận.15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh. 16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,19 công bố một năm hồng ân của Chúa. 20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.21 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”

Tìm hiểu

Bài đọc I kể chuyện tư tế Ét-ra đọc sách Luật cho dân Do thái vừa từ chốn lưu đày trở về và ông an ủi họ “Anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của Chúa là thành trì bảo vệ anh em”. Bài Tin Mừng kể chuyện Chúa Giêsu đến hội đường Nadarét, đọc đoạn sách Isaia “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng “. Đọc xong Ngài tuyên bố : “Hôm nay ứng nghiệm lời Thánh Kinh quý vị vừa nghe”.

Suy niệm

Chúng ta không thể đọc Thánh Kinh như những cuốn sách khác. Đọc Thánh Kinh nghĩa là nói chuyện với Thiên Chúa, là tự đặt mình trong sự liên lạc mật thiết với Người, là để cho Người “chất vấn” chúng ta. Đọc Thánh Kinh còn là đi vào trong một liên hệ sống động với Chúa Giêsu, Đấng cách đây 20 thế kỷ đã nói và hiện đang nói với chúng ta: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”. “Hôm nay” theo thánh sử Luca luôn phải được làm cho đầy đủ ý nghĩa trong mỗi lần chúng ta đọc Tin Mừng. Chúa Giêsu có thể thực hiện những dấu lạ nơi mỗi người chúng ta, Người luôn sẵn sàng giải thích những dụ ngôn cho chúng ta, Người có thể giải thoát chúng ta khỏi cảnh nô lệ tội lỗi để đưa vào vương quốc của tự do đích thực, Người trả lại cho chúng ta ánh sáng chân lý mà chúng ta đánh mất vì sự ích kỷ và tính dối trá, người cất bỏ gánh nặng trên đôi vai của chúng ta… miễn là chúng ta thật sự tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Người.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin tăng thêm niềm tin, củng cố niềm hy vọng, kiện toàn lòng mến nơi mỗi người chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết cụ thể hóa niềm tin qua đời sống yêu thương phục vụ trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Thực hành

Tôi quyết tâm trong tuần này đọc hết 24 chương Tin Mừng theo thánh Luca.

Thơ Tin Mừng

Chúa Giêsu đến thế gian

Tin Mừng cứu rỗi tặng ban người nghèo

Phần tôi nguyện hứa làm theo

Bằng đời bác ái rắc gieo hòa bình    

Bài viết liên quan

BÌNH THƯỜNG MỚI

Vũ Văn Hài

THIÊN NHIÊN – CHỨNG NHÂN LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

Vũ Văn Hài

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN TIN MỪNG

Admin