23 C
Cần Thơ
4 Tháng Hai, 2023

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – C

MỤC VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – C

TIN MỪNG (Ga 20,19-31)

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” 24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.”27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! “29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! ” 30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này.31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Tìm hiểu

Tất cả những điều kỳ diệu được thuật lại trong bài đọc I nói lên sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Thánh sử Gioan nhắc cho chúng ta nhớ lại sự kiện Thiên Chúa sáng tạo khi ngài tường thuật rằng Chúa Phục Sinh “thổi hơi vào các ông” (Ga 20, 22). Như thế, với Chúa Giêsu Phục Sinh và việc Người thổi hơn ban Thánh Thần là một cuộc tạo dựng mới.

Suy niệm

Chúa nhật hôm nay là ngày dành riêng để suy niệm về Bí Tích Rửa Tội mà chúng ta đã lãnh nhận. Chúa nhật này còn được gọi là Chúa Nhật “Áo Trắng” vì những anh chị em tân tòng sẽ trao lại chiếc áo trắng của họ như lời làm chứng cho niềm tin của mình. Thánh Augustino khích lệ các Kitô hữu hãy “mặc lấy” Chúa Kitô và khước từ những ý nghĩ xấu xa. Khi chúng ta lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội là chúng ta được nhận làm con Thiên Chúa, chúng ta được tái sinh không phải từ ý muốn của phàm nhân nhưng do lòng yêu thương của Thiên Chúa. Bí Tích Rửa Tội thanh tẩy chúng ta khỏi tội tổ tông, làm cho chúng ta trở thành chi thể trong Nhiệm Thể Hội Thánh, thánh hóa bản thân và ban cho chúng ta nhiều hồng ân khác nữa. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải cam kết từ bỏ tội lỗi và ma quỷ, cam kết gắn bó với Chúa Kitô trọn đời.

Cầu nguyện

Xin tạ ơn Cha vì hồng ân đức tin mà Cha đã ban con.  Xin thêm sức mạnh để con đừng bao giờ đánh mất hồng ân này nhưng luôn gìn giữ và thể hiện bằng niềm vui và tình yêu chân thành đối với tha nhân trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Thực hành

Tôi dành riêng một khoảng thời gian trong ngày để lập lại lời hứa khi lãnh Bí Tích Rửa Tội. Chẳng hạn như đọc kinh Tin Kính, hay như lời nguyện tắt: Con từ bỏ tội lỗi, con từ bỏ ma quỷ. Con tin Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Bài viết liên quan

Giáo Huấn 40 : Điều Răn Thứ Ba (2) – “Giữ Ngày  Chúa Nhật”

Vũ Văn Hài

LÒNG THAM VÔ ĐÁY

Vũ Văn Hài

HƯỚNG TỚI MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH : HIỆP THÔNG – THAM GIA – SỨ VỤ (3)

Vũ Văn Hài