23 C
Cần Thơ
4 Tháng Hai, 2023

Giáo Huấn 47 : Điều Răn Thứ Tám (1) : “Chớ Làm Chứng Dối”

Giáo Huấn 47 –Điều Răn Thứ Tám (1)“Chớ Làm Chứng Dối”

VÌ SAO PHẢI THÀNH THẬT ?

H. Vì sao chúng ta phải sống thành thật ?

T. Chúng ta phải sống thành thật vì ba lẽ này: Một là vì TC là Đấng Chân thật. Hai là vì sự thành thật làm tăng giá trị con người. Ba là vì sự thành thật rất cần cho đời sống chung.

Lời Chúa: “Khi ấy Chúa Giê-su đáp: Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống…”[i].

Lời Chúa Giê-su cho chúng ta thấy lý do căn bản đòi ta phải sống thành thật là Vì Thiên Chúa là Chân Lý:

Chúa Cha là nguồn mạch chân lý, Ngài chân thật vô cùng: Lời Ngài là chân lý[ii]; Luật Ngài là chân lý[iii] … mà dân Chúa được mời gọi để làm chứng cho Đức Chúa của mình, vì vậy họ phải luôn sống thành thật.

Chúa Con  bày tỏ nơi Ngài chân lý toàn vẹn của Thiên Chúa: Ngài đã xưng mình “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”[iv]. Ngài còn dạy ta “có nói có, không nói không”[v].

Chúa Thánh Thần là “Thần Chân lý” được Chúa Ki-tô hứa ban,  do Chúa Cha gửi đến để dẫn đưa chúng ta đến “Chân Lý Toàn Vẹn”[vi]…Ta còn phải sống thành thật vì hai lý do nữa là: 

1/ Vì con người có phẩm giá cao đẹpCon người đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa là Đấng vô cùng Chân thật, nên con người tự nhiên hướng về Chân lý: Họ  biết mình phải tôn trọng và làm chứng cho sự thật; Họ được thôi thúc và có bổn phận tìm kiếm chân lý, trước tiên là tìm kiếm Đấng Chân Thiện Mỹ, để điều chỉnh toàn bộ đời sống cho phù hợp với đòi hỏi của sự thật.

2/ Vì đời sống chung đòi hỏiChúng ta không thể sống chung, nghĩa là trò chuyện, giao tế, buôn bán…với nhau mà không tín nhiệm vào nhau, không cho nhau biết sự thật.

[i] Gioan 14, 6.

[ii] Châm ngôn 78, 7.

[iii] Tv 119, 142.

[iv] Ga 14, 6.

[v] Mt 5, 37.

[vi] Ga 16, 13.

Bài viết liên quan

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA

Vũ Văn Hài

BÀI CHIA SẺ ĐỀ TÀI TĨNH TÂM LINH MỤC-TU SĨ / THÁNG 10.2021

Vũ Văn Hài

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Vũ Văn Hài