27 C
Cần Thơ
25 Tháng Một, 2023

Giáo Huấn 46 : Điều Răn Thứ Bảy : “Chớ Lấy Của Người”

Giáo Huấn 46

Điều Răn Thứ Bảy : “Chớ Lấy Của Người”

H. Điều răn thứ bảy dạy ta sự gì ?

T. Điều răn thứ bảy dạy ta sống công bằng: một là tôn trọng của cải người khác; hai là sử dụng của cải trong tinh thần liên đới và chia sẻ; ba là tôn trọng tính toàn vẹn của công trình tạo dựng.

Lời Chúa:“Anh em nợ ai cái gì thì phải trả cho người ta cái đó…”[i]. Lời Chúa mời gọi chúng ta:

ATôn trọng quyền chung hưởng của cải: Vì từ khởi thuỷ, Thiên Chúa đã dành của cải trần gian cho toàn thể nhân loại.

BTôn trọng quyền tư hữu: là quyền có riêng của cải do mình làm ra, hoặc nhận được cách chính đáng.

CTôn trọng các tài sản: I. Tôn trọng tài sản của người khác: phải hoàn trả lại của đã lấy, phải bồi thường cân xứng những thiệt hại; phải tránh xa những tội phạm Điều răn thứ bảy: (1) Tội chiếm đoạt: Trộm cướp,  mượn không trả, giữ lại của rơi, buôn bán gian lận, trả công không tương xứng… (2) Tội gây thiệt hại: hối lộ, lấy của chung làm của riêng, làm ăn thiếu trách nhiệm, lậu thuế, giả mạo chi phiếu và hoá đơn, chi tiêu quá mức…(3) Tội chơi các trò cá cược, cờ bạc, đá gà… (4) Tội nô lệ hoá con người: như mại dâm, mua bán các cơ phận con người, lao động trẻ vị thành niên…(5) Tội vi phạm hợp đồngthất hứaII. Tôn trọng sự toàn vẹn của các thụ tạo: a. Với môi trường: Phải sử dụng cỏ cây và vật chất vì ích lợi toàn diện và bền vững của con người. Không được phí phạm tài nguyên thiên nhiên, xả rác và chất thải công nghiệp chưa xử lý. b. Với thú vật: vì chúng được TC tạo dựng và chăm sóc[ii], chúng góp phần tôn vinh TC, nên ta không được hành hạ, giết hại thú vật cách vô ích. Nhưng cũng không được quá phí tổn cho việc chăm sóc thú cưng.

D/ Tôn trọng người nghèo khổ: vì chính Chúa Giêsu đã nói: Xưa Ta đói các con đã cho Ta ăn[iii]nên ta hãy thực thi lời kinh “Thương người có 14 mối”, trong tinh thần liên đới, chia sẻ phần xác phần hồn với mọi người.

[i] Rôma 13, 7.

[ii] Mc 6, 2.

[iii] Mt 25, 35; x. Đệ nhị luật 15, 11.

Bài viết liên quan

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẠT 29 THƯỜNG NIÊN – B

Vũ Văn Hài

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN – C

Vũ Văn Hài

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Vũ Văn Hài