23 C
Cần Thơ
4 Tháng Hai, 2023

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ RẠCH SÚC : 13.6.2022

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG

ĐỨC MẸ RẠCH SÚC

Thứ Hai ngày 13.6.2022

GIỜ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM
08g00 LẦN CHUỖI : NĂM SỰ VUI Đài Đức Mẹ
09g00 LẦN CHUỖI : NĂM SỰ SÁNG Đài Đức Mẹ
10g00 LẦN CHUỖI : NĂM SỰ THƯƠNG Đài Đức Mẹ
11g00 LẦN CHUỖI : NĂM SỰ MỪNG Đài Đức Mẹ
12g00 RƯỚC KIỆU – THÁNH LỄ Nhà thờ
18g00 GIỜ THÁNH KÍNH ĐỨC MẸ Đài Đức Mẹ
19g00 THÁNH LỄ Đài Đức Mẹ

 

Bài viết liên quan

Ngày 15 Tháng Chín : Đức Mẹ Sầu Bi

Vũ Văn Hài

Giáo Huấn 40 : Điều Răn Thứ Ba (2) – “Giữ Ngày  Chúa Nhật”

Vũ Văn Hài

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN – B

Vũ Văn Hài