GIÁO HUẤN SỐ 6 : PHỤNG VỤ LÀ GÌ ?

GIÁO HUẤN SỐ 6

PHỤNG VỤ LÀ GÌ ?

H. Phụng vụ là gì ?

T. Phụng vụ là việc Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Ki-tô, để “ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người”.

Giải thích

Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta là thành viên của Hội Thánh, là tư tế của Thiên Chúa. Hằng ngày, Hội Thánh cử hành phụng vụ Lời Chúa và Thánh Thể, là cùng nhau đọc lại những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện trong công trình sáng tạo và cứu chuộc của Chúa Ki-tô. Như vậy, trong phụng vụ, điều chính yếu là Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Vượt Qua, tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Ki-tô. Đây chính là việc tôn vinh Thiên Chúa cách tốt đẹp nhất của Hội Thánh. Qua việc tôn vinh và chúc tụng của Hội Thánh, ơn cứu độ sẽ được ban cho toàn thế giới.

Lời cầu nguyện trong Kinh Tiền Tụng chung IV đã nói rõ điều đó : “Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con”.

Related posts

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ RẠCH SÚC : 13.01.2023

CHƯƠNG TRÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO – 2023

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH