27 C
Cần Thơ
13 Tháng Năm, 2022

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH – PHỤC SINH

GIÁO XỨ RẠCH SÚC

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH – PHỤC SINH

CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NGÀY 10.04.2022

 – 07g00    : Thánh lễ Khai mạc Tuần thánh – Làm phép Lá

Sau Thánh lễ : Chầu Thánh thể thay Giáo phận

– 08g00    : Đặt Mình Thánh Chúa – Khai mạc + Thiếu Nhi

– 09g00    : Hiền Mẫu + Ca đoàn Inê Thành + Khu 3

* 9g00 : Buổi Hiệp hành cấp Giáo xứ : Thiếu Nhi (Tại nhà Hội)

– 10g00    : Gia Trưởng + Hội Đồng MV Giáo Xứ

– 11g00    : Cộng đoàn Nhà xứ + Giúp lễ + Khu 2

– 12g00    : Chầu riêng (tự do – thinh lặng)

– 13g00    : Cộng đoàn Nữ tu + Ca đoàn Têrêsa + Khu 4

– 14g00    : Giới Trẻ + GLV + Ca đoàn Cecilia + Khu 1

– 15g00    : Legio Mariae + Khu 5 + Khu Thới An Đông

– 16g00    : BUỔI HIỆP HÀNH CẤP GIÁO XỨ (Toàn thể)

– 17g00    : Chầu Chung Bế Mạc – Thánh Lễ chiều

 

THỨ TƯ TUẦN THÁNH – ngày 13.04.2022 : HÀNH HƯƠNG

* 08g00 / 09g00 / 10g00 và 11g00 : Lần chuỗi tại Đài Đức Mẹ

* 12g00 : Thánh lễ Hành hương kính Đức Mẹ tại Nhà thờ

* Chiều : Không có Thánh lễ

THỨ NĂM TUẦN THÁNH – ngày 14.04.2022

* 05g30 : Gẫm Lễ Đèn I

* 17g30 : Thánh Lễ Tiệc Ly

THỨ SÁU TUẦN THÁNH – ngày 15.04.2022: Giữ Chay & Kiêng thịt

* 05g30 : Gẫm Lễ Đèn II

* 17g30 : Nghi thức Tưởng niệm cuộc Thương Khó Chúa

* 18g30 : Chặng Đàng Thánh Giá

THỨ BẢY TUẦN THÁNH – ngày 16.04.2022

* 05g30 : Gẫm Lễ Đèn III

* 19g00 : Thánh lễ Vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH – ngày 17.04.2022: Kiêng việc xác

* 07g00 : Thánh lễ Sáng

* 17g30 : Thánh lễ chiều

Bài viết liên quan

Gia Đình Là Nơi Người Trẻ Thực Hành Cầu Nguyện

Vũ Văn Hài

THIÊN NHIÊN – CHỨNG NHÂN LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

Vũ Văn Hài

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

Vũ Văn Hài