28 C
Cần Thơ
22 Tháng Một, 2023

Ngày 06 Tháng Tám : Chúa Giêsu Biến Hình

Ngày 06 Tháng Tám

Chúa Giêsu Biến Hình

Tabor là ngọn núi cao nhất miền Galilêa. Từ trên đỉnh ta có thể nhìn thấy một khung cảnh bao quát. Chính tại đây, Chúa Giêsu đã biến hình trước mặt ba môn đệ là những người sẽ được chứng kiến cơn hấp hối của Ngài sau này trong vườn cây Dầu.

Phúc Âm đã kể lại: “Quần áo Ngài trở nên rực sáng và trắng đẹp đến nỗi không một thợ giặt nào ở thế gian làm được như vậy. Rồi Elia và Môisen hiện ra nói chuyện với Ngài. Bấy giờ Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, ở đây tốt lắm, chúng con xin dựng ba nhà: Thầy một, Elia một và Môisen một”. Phêrô không rõ mình nói gì vì cả ba đều kinh sợ. Kế đến có một đám mây che phủ các Ðấng ấy và nghe thấy tiếng từ đám mây phán ra: “Này là con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người”.

Sự biến hình, một lần nữa lại minh xác với chúng ta rằng: Ðức Kitô chính là Con Thiên Chúa, là ngôi lời nhập thể, đồng thời cho chúng ta thấy trước được hình ảnh sự sống lại vinh hiển của Ðấng Cứu Thế, và sự sống lại của những người công chính trong ngày sau hết.

Bài viết liên quan

MỤC VỤ LỜI CHÚA : CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – C

Vũ Văn Hài

LÒNG CHA BAO DUNG

Vũ Văn Hài

ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM MỘT NỮ TU VÀO VỊ TRÍ SỐ 2 TRONG VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN XÃ HỘI CỦA VATICAN

Vũ Văn Hài